تخلیه چاه در تمام نقاط تهران

تخلیه چاه در تمام نقاط تهران

تخلیه چاه در تمام نقاط تهران و تخلیه انواع سپتینگ و حمل پساب کارخانه ها و شهرک های صنعتی ، تعمیر چاه کهنه ، تعمیر اساسی چاههای قدیمی و ریزشی، ترمیم و نوسازی دهانه چاه ، طوقه چینی ، لایروبی و کف تراشی توسط نیروی انسانی جهت بهتر شدن فرایند جذبی

تلفن تماس:09127998767 شرکت تهران گستر

تماس با ما 09127998767